Home Uitkijkhut De Kluut

Uitkijkhut De Kluut

Deze hut is gelegen nabij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer langs de Knardijk. Door de aanwezigheid van brede, verharde paden zonder drempels is deze hut goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en andere, minder valide personen. Vanuit de hut heeft men een mooi uitzicht over de Keersluisplas. Direct voor de hut is bij lage waterstand een eilandje aanwezig, waarop in de zomer diverse kleine plevieren en kluten broeden. In de verte kun je soms de roerdomp horen. Tijdens de trekperiode zijn hier diverse soorten steltlopers te zien zoals oeverlopers, zwarte ruiters en groenpootruiters. De laatste jaren staat het water nogal hoog, zodat het eilandje niet vaak meer droog valt.
In de rietkragen langs de hut kunnen baardmannetjes, rietzangers en blauwborsten worden gezien en/of gehoord. Bij laag water is de kans aanwezig om waterrallen langs de rietkragen te zien lopen. In verband met het zonlicht (tegenlicht vanaf het middaguur) wordt aangeraden hier ’s ochtends naar toe te gaan. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: visarend, draaihals, kleine zilverreiger, buidelmees en flamingo. De hut ligt in atlasblok 26-14-43.