Home Cursus

Cursus

Elk jaar organiseert Stichting Vogel- en Natuurwacht ‘Zuid-Flevoland’ een cursus Vogelherkenning. De cursus bestaat uit meerdere theorieavonden en praktijkochtenden. Er is een basiscursus, een vervolgcursus en sinds 2014 ook een afrondingscursus. De basiscursus is bedoeld voor alle beginnende vogelaars omdat de nadruk ligt op het leren determineren, het herkennen van vogels behorend tot een specifieke groep en de ‘gewone’ soorten. In de vervolgcursus wordt dieper ingegaan op herkenningskenmerken, minder voorkomende soorten en natuurlijk nog steeds determinatie. In de afrondingscursus worden ook de minder voorkomende soorten behandeld, maar is er ook aandacht voor onderwerpen als eieren, veren, biotoop kennis, en dergelijke.

De theorieavonden zijn op woensdag, aanvang 20.00 uur in Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders of in Bezoekerscentrum De Trekvogel. De zaal is open om 19.45 uur voor een kop koffie of thee en het praatje vooraf. De praktijkochtenden (excursies) zijn op zaterdag, volgend op de theorieavond, en starten in principe om 9.00 uur.
De cursus begint in september en eindigt begin juni. De volgende thema’s komen aan bod: vogels in de tuin (winter), zangvogels, zwaluwen, roofvogels, ganzen en zwanen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns, riet- en moerasvogels, ringen en determinatie.

De kosten voor de cursus, inclusief koffie/thee, het lesmateriaal en een vogelgids, bedragen €55,00. Tevens bent u gedurende de cursus donateur van de stichting en ontvangt u ons tijdschrift de Grauwe Gans. Daarnaast mag u als donateur deelnemen aan de andere activiteiten van de Vogelwacht, zoals de excursies, lezingen etc.
Nadere informatie over de cursus kunt u krijgen bij Inge Hagens via een e-mail naar cursus@vogelwachtflevoland.nl

Inschrijving voor de cursussen (basis, vervolg en afronding) voor het komende seizoen (’15-’16) is al mogelijk.