Home Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het programma van de Vogelwacht. Welke lezing, welke excursie…

Agenda

Lezingen

Excursies

Big Day

Elk jaar, rond half mei, houden donateurs van de stichting een Big-Day in Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland. Bij een Big-Day is het de bedoeling om op één kalenderdag in competitieverband zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen.
Dit gebeurt in teamverband, waarbij enkele spelregels gelden. Belangrijkste spelregel is dat elke soort door een meerderheid van het team moet zijn gezien en/of gehoord. Het Flevolandse Big-Day record werd in 2004 aangescherpt tot 150 soorten.
Voor meer informatie klik hier

Big Sit

De Big-sit is een activiteit die is overgewaaid uit de Verenigde Staten en wordt georganiseerd door de New Haven Bird Club. Het gaat erom dat op één gekozen kalenderdag vanuit een cirkel met een diameter van 17 feet (5,20 meter) met een team zoveel mogelijk soorten waargenomen worden.
Voor meer informatie klik hier