Home Mededelingen

Mededelingen

15 sept: Locaties voor de diverse cursusgroepen op 17 sept. t/m mei:
basis: Auditorium in de Oostvaarders
vervolg: Almerekamer in de Oostvaarders
afronding: Filmzaal in de Trekvogel

3 sept: De cursus 2014-2015 is van start gegaan met maar liefst 95 aangemelde cursisten voor 3 cursusgroepen.