Home Steun ons

Steun ons

Draag je de vogels en de natuur in Flevoland een warm hart toe? Word dan donateur. Daarmee steun je het werk van de stichting, heb je recht op deelname aan alle activiteiten, ontvang je de ‘Nieuwsflits’ en drie keer per jaar het tijdschrift ‘de Grauwe Gans’.
Bij alle activiteiten geldt dat er plaats is voor zowel beginners als gevorderden. De minimumbijdrage is € 15,-* per jaar. Huisgenoten kunnen voor slechts € 6,50* donateur worden, maar ontvangen geen eigen exemplaar van ‘de Grauwe Gans’.
De bijdrage voor jeugddonateurs die deelnemen aan één van de jeugdgroepen is € 110,- per jaar. Begeleiding, excursies, frisdrank, koek en ook het Waddenweekend zijn daarbij inbegrepen.

Hoe word je donateur?

Verzend het ingevulde formulier op deze pagina en maak uw donatie over op rekening NL28INGB0004918483 t.n.v. van de Stichting Vogel-en Natuurwacht Flevoland te Almere.

Meedoen aan het werk van de Vogelwacht?

U kunt niet alleen financieel, maar ook actief een belangrijke bijdrage leveren aan het werk van de Stichting. Veel werkgroepen hebben behoefte aan vrijwilligers die bereid zijn om op hun gebied de handen uit de mouwen te steken.
Ook incidenteel, wanneer de Vogelwacht bijvoorbeeld deelneemt aan evenementen zoals Begroet de Lente of  de Dutch Bird Fair hebben wij veel behoefte aan extra handen en hoofden.

Schenkingen en legaten

Wilt u blijk geven van uw betrokkenheid bij de vogels en de natuur in uw directe omgeving dan kunt u het werk onze stichting steunen met eenmalige schenking of donatie.
Ook kunt u ons door middel van een erfstelling of legaat opnemen in uw testament. Wij zijn een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling.

 

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum (indien jeugddonateur)

Datum

Mijn interesse gaat uit naar:

Cursus vogelherkenningExcursiesLezingenNatuurfotografieRingenVogeltellingenBroedvogelinventarisatieDe FlevokijkersDe BosbendeBeschermingBestuurswerkPromotieteam