Home Oostvaardersplassen

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen vormen één van de bekendste natuurgebieden van Nederland. Het gebied, dat ligt tussen Almere en Lelystad, is een 5600 hectare groot zoetwatermoeras op de zeebodem. Deze oppervlakte is voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk groot te noemen. Bij het droogleggen van zuidelijk Flevoland in 1968 bleek het gedeelte langs de Oostvaardersdijk lager te liggen dan de rest van de polder. Doordat dit gebied niet direct in cultuur gebracht werd, is hier in de loop der jaren een prachtig natuurgebied ontstaan. In 1972 dreigde het fout te gaan, want men wilde het gebied gaan ontwateren voor de aanleg van een gepland industriegebied. Op het laatste moment werden de werkzaamheden stopgezet en kon het gebied zich definitief verder ontwikkelen als natuurgebied.
De Oostvaardersplassen danken hun naam aan een ver verleden. In de voormalige Zuiderzee liep een diepe geul, het Oostvaardersdiep. Hier startten veel Indiëvaarders in de Gouden Eeuw hun reis naar het verre oosten.
De Oostvaardersplassen bestaan uit een droog gedeelte (2000 hectare) en een nat gedeelte van 3600 hectare. Het waterpeil in het moerasgedeelte wordt voornamelijk bepaald door neerslag en verdamping. De vogelrijkdom is enorm. De Oostvaardersplassen zijn vooral bekend vanwege de terugkomst in 2005 van de zeearend als broedvogel in ons land. De Oostvaardersplassen genieten ook bekendheid vanwege de grote aalscholverkolonie (maximaal 8000 broedparen), de lepelaarkolonie en de tientallen moerasbewonende soorten zoals reigerachtigen, ganzen, baardmannetjes, blauwborsten en kiekendieven.
Honderden grote grazers zoals Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten voorkomen door begrazing dat het droge gedeelte dichtgroeit. Door het plaatsen van webcams in en bij een vossenburcht hebben honderdduizenden in 2011 een vossenfamilie kunnen volgen en de geboorte en het opgroeien kunnen meemaken van 5 jonge vosjes.
De Oostvaardersplassen maken deel uit van Natura 2000 het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Als het natuurontwikkelingsproject Oostvaarderswold uitgevoerd wordt ontstaat er een verbinding met het Horsterwold en daarmee een veel groter natuurgebied dat via de Veluwe uiteindelijk tot in Duitsland doorloopt.

De Oostvaardersplassen zijn om de rust in het gebied niet te verstoren grotendeels afgesloten voor het publiek. Er zijn wel diverse uitkijkheuvels, schuilhutten en wandel- en fietsroutes aanwezig. Aan de kant van Lelystad langs de Knardijk bevindt zich een bezoekerscentrum en het vrij toegankelijke deel van het gebied. Aan de Almeerse kant van de Oostvaardersplassen bevindt zich het natuurbelevingcentrum “De Oostvaarders”.