Home Ringgroep De Grauwe Gans

Ringgroep De Grauwe Gans

De ringactiviteiten van de ringgroep ’De Grauwe Gans’ vonden vanaf 1993 plaats aan de rand van het Kromslootpark aan de voet van de Gooimeerdijk ten zuidwesten van Almere-Haven. Met ingang van het seizoen 2007 hebben we een nieuwe ringplek: op de hoek van de Grote Vaartweg en de Oostvaardersdijk bij km-paal 15.

Het doel van vogels ringen is om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen van vogelpopulaties in het broedseizoen. Wat er zoal gevangen wordt, zijn soorten als Kleine karakiet A. scirpaceus en Koolmees P. major.

Leden:

De ringgroep bestaat uit meerdere vrijwilligers. Er zijn een aantal (door het Vogeltrekstation) gecertificeerde ringers. Deze mensen verrichten het ringen van de vogels. Daarnaast zijn er nog andere mensen die hen ondersteunen met o.a. het noteren van alle gegevens.

 

Volg de ringvangsten!: ringvangsten