Home Beleidsplan en jaarverslag

Beleidsplan en jaarverslag

Het bestuur heeft een beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2013 tot en met 2018. Het beleidsplan geeft richting en prioriteit aan de activiteiten die de stichting de komende 5 jaar onderneemt. Dit is nader uitgewerkt in beleidsvoornemens. Deze vormen samen met actuele ontwikkelingen het uitgangspunt voor de jaarplannen.

Hoofdlijnen beleid 2013

Het  jaarverslag over het jaar 2014, waaraan alle werkgroepen hun bijdrage hebben geleverd, is gereed.

Jaarverslag 2014 totaal webversie