Home Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

De kosten voor deze cursus, inclusief het lesmateriaal en een vogelgids, bedragen € 55,00. Tevens ben je tot eind december 2016 donateur van de stichting. Je ontvangt daarom ons tijdschrift de Grauwe Gans en kunt meedoen aan alle activiteiten van de Vogelwacht. Voor bestaande donateurs van de stichting bedragen de kosten € 40,00.
Je kunt je aanmelden voor deze cursus door het formulier in te vullen EN overmaken van het cursusgeld op gironummer NL28INGB0004918483 t.n.v. Stichting Vogel- en Natuurwacht ‘Zuid-Flevoland’ te Almere, o.v.v.: cursus 2015/2016.
Nadere informatie over de cursus kun je krijgen bij Inge Hagens: cursus@vogelwachtflevoland.nl.

Hierbij geef ik mij op voor de cursus VOGELHERKENNING 2015-2016

BasiscursusVervolgcursusAfrondingscursus

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

De cursuskosten à € 55,00 / € 40,00 (donateurs) zijn door mij overgemaakt naar gironummer NL28INGB0004918483 t.n.v. Stichting Vogel- en Natuurwacht te Almere, o.v.v.: cursus 2015/2016 en naam cursist.

Graag het formulier vóór 24 augustus 2015 invullen. Mochten er teveel aanmeldingen zijn, dan geldt de volgorde van binnenkomst.