Home Jan van den Boschpad

Jan van den Boschpad

Dit is de naam van een 4 kilometer lang fietspad dat de westgrens van de Oostvaardersplassen vormt. Langs het fietspad bevinden zich diverse uitkijkheuvels, waarvan de zuidelijkste het meest bekend is. Deze is te bereiken via het kassengebied van Almere De Vaart. Vanaf deze heuvel zijn de Oostvaardersplassen goed te overzien. Tijdens zonnige dagen is het aan te raden om later in de ochtend of ‘s middags te gaan in verband met de zon (tegenlicht). Het gebied bestaat uit ondiepe plassen, graslanden, solitaire (dorre) boomgroepen en rietvelden.

In de winter worden hier veel roofvogels waargenomen waaronder blauwe kiekendief, smelleken, slechtvalk en regelmatig één of meerdere zeearenden. Daarnaast overwinteren hier veel ganzen en eenden met name grauwe ganzen, kol- en brandganzen en smienten.

Tijdens voorjaar en zomer zijn, afhankelijk van de waterstand, veel steltlopers aanwezig zoals diverse soorten strandlopers, plevieren en ruiters. Het is een goede plaats om reigerachtigen waar te nemen. Kleine en grote zilverreiger, purperreiger en roerdomp laten zich in meer en in mindere mate zien. Ook vliegen er in voor- en najaar visarenden over het gebied. In de loop der jaren zijn hier veel bijzondere waarnemingen van vogels gedaan:  zeearend, sneeuwuil, gestreepte strandloper, grote grijze snip, steltkluut, poelruiter, kraanvogel, steppevorkstaartplevier, roodhalsgans, sneeuwgans, kwak, woudaap, zwarte ooievaar, Ross’ Gans, klapekster, velduil, bijeneter, roodpootvalk, witwangstern, reuzenstern en lachstern. De zuidelijkste uitkijkpunt ligt op een kunstmatige heuvel en bevindt zich in atlasblok 26-22-34.

Het Jan van den Boschpad is met de auto het beste te bereiken bij natuurbelevingcentrum De Oostvaarders. Hier is ook een ruime parkeerplaats. Het natuurbelevingcentrum staat aan de rand van de Oostvaardersplassen. Vanuit het gebouw heb je een goed uitzicht over het gebied. Behalve de soms bijzondere vogels zie je hier grote groepen edelherten, konikpaarden en heckrunderen grazen en is er altijd wel ergens een vos te bespeuren. Het gebouw heeft 2 verdiepingen. Op begane grond is een café/restaurant. Op de eerste verdieping is een panoramaruimte van waaruit je achter glas een goed uitzicht hebt. Er zijn verrekijkers aanwezig. Op de tweede verdieping sta je in de buitenlucht, maar wel overdekt.

In het centrum worden regelmatig exposities en activiteiten georganiseerd. Van april tot oktober geeft de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland op de middelste zondag van de maand uitleg over de aanwezige vogels. Ook is er ’s zondags vaak een Boswachter van Staatsbosbeheer aanwezig.

De toegangsweg naar de Oostvaarders lig aan de Buitenring van Almere. Vanaf de A27/A6 neem je de afslag Almere Buiten Oost en kom je op de N702. Na de eerste rotonde en het spoorviaduct is het de eerste afslag rechts. Er staat een bordje.

Komend vanaf Almere Buiten of Centrum moet je de buitenring N702 afrijden om bij de rotonde naar de Stripheldenbuurt voor een deel dezelfde weg terug te nemen. Je rijdt dan weer op de buitenring, maar nu dus in tegengestelde richting en neemt de eerste mogelijkheid rechts. Er staat een bordje.