Home Watervliegtuigen

Watervliegtuigen

Intern dossier (alleen voor werkgroepleden)

Juni 2014

De Provincie Flevoland heeft rekening gehouden met veel punten die de Vogelwacht inbracht bij de vergunningaanvraag voor watervliegtuigen door het bedrijf Wings over Holland. Ondanks dat niet al onze wensen ingewilligd werden is dit een mooi resultaat.

De aanvraag betrof een verlenging van eerder verleende vergunningen. De watervliegtuigen stijgen op van vliegveld Lelystad en mogen onder voorwaarden over Natura 2000 gebieden vliegen en landen en opstijgen in het open water van Markermeer en IJsselmeer gedurende een gelimiteerde periode en een gelimiteerd aantal vluchten.

In bijlage 4 van de verleende vergunning is de reactie op onze zienswijze op de aanvraag opgenomen. Zie ook de Gedragscode Verantwoord vliegen.

Februari 2014

Voortoets vergunning watervliegen IJsselmeergebied

Aanvraag vergunning met habitattoets (niet digitaal).

November 2010

Onze zienswijze heeft niet tot aanpassingen geleid.

Zienswijze ontwerpluchthavenregeling watervliegtuigen

Augustus 2006

Wij hebben toen niet gereageerd.

Vergunning watervliegtuigactiviteiten op het IJsselmeer