Home Uitkijkhut De Zeearend

Uitkijkhut De Zeearend

Vanaf het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer langs de Knardijk kan men deze hut bereiken na een wandeling van ongeveer een half uur. De hut is geschonken door Rijkswaterstaat aan Staatsbosbeheer ter gelegenheid van de eigendomsoverdracht van de Oostvaardersplassen. In de broekbossen en langs de paden naar de hut zijn tegenwoordig met regelmaat de kleine bonte specht, grauwe vliegenvanger en boomklever waar te nemen. Ook de matkop, waterral en baardman voelen zich in het gebied thuis. In het broekbos, aan het begin van de route, bevindt zich een scherm. Wie goed kijkt kan voor dit scherm vaak watersnippen vinden.

Vanuit de hut heeft men een erg mooi uitzicht over de Oostvaardersplassen. Het enige nadeel is dat geluiden niet of nauwelijks hoorbaar zijn omdat de (niet altijd even schone) ramen in de hut om veiligheidsredenen niet opengedaan kunnen worden. De meest optimale lichtcondities zijn ’s ochtends. Later op de dag wordt de hut vaak druk bezocht, ook door grote groepen. Daarom is een bezoek ’s ochtends vroeg aan te raden. Lepelaars, zilverreigers en een verscheidenheid aan roofvogels, ganzen, eenden, steltlopers en rietvogels kunnen vanuit de Zeearend waargenomen worden. Veel mensen bezoeken de Zeearend om naar de edelherten, de heckrunderen en de konikpaarden te kijken en zijn blij verrast om op slechts tientallen meters van de hut een vos te zien lopen. Bijzondere soorten vogels die hier ooit gezien zijn: sneeuwuil, dwergaalscholver, Indische gans, zwarte ibis, koereiger, witoogeend, zwarte ooievaar, steltkluut en natuurlijk de zeearend zelf.