Home Helikoptertellingen van de grote grazers

Helikoptertellingen van de grote grazers

Contactpersoon: Inge Hagens

November 2014

Verslag grondploeg 2014

Januari 2014

Na ons verzet tegen het gebruik van een helikopter voor het tellen van de grote grazers, in het najaar van 2011 zonder succes, maar in het voorjaar van 2012 met succes, is in het najaar van 2013 evenals in 2012 opnieuw met een helikopter geteld. Dit nadat de staatssecretaris de keuze voor deze telopzet als definitief had bevestigd.
Op onze vragen aan Staatsbosbeheer en de Beheersadviescommissie naar de afwegingen voor deze keuze hebben we geen bevredigend antwoord gekregen. We blijven daarom zoeken naar mogelijkheden om een alternatieve telmethode geaccepteerd te krijgen.

Rapport grondploeg helitellingen 2011-2013