Home Flora- en Faunawet

Flora- en Faunawet

In het kader van de Flora en Faunawet worden ontheffingen verleend of overtredingen begaan. Die kunnen soms zeer nadelig of bedreigend zijn voor vogels, andere dieren of planten.

In dat geval probeert de Werkgroep Bescherming passende actie te ondernemen. Op dit moment speelt een verleende ontheffing tot 2018 voor het doodschieten van overzomerende grauwe ganzen. Hiertegen is inmiddels bezwaar aangetekend.

Bezwaar Ontheffing Grauwe Ganzen 9-2015

Eerder heeft de werkgroep in 2015 met succes bezwaar gemaakt tegen het afschieten van knobbelzwanen

 Meer info knobbelzwanen.