Home Big Sit

Big Sit

Wereldwijd doen naast circa 120 Amerikaanse teams, ook een aantal Europese teams mee, waaronder zes Nederlandse. Uit alle door de teams waargenomen soorten wordt 1 soort getrokken: the Golden Bird. Mochten er meerdere teams deze soort hebben waargenomen, dan volgt er een loting onder deze teams. Eén team krijgt de 500 dollar die door een sponsor ter beschikking wordt gesteld, om te besteden aan een goed doel op vogelgebied.

Big Sit 2007

Veertien oktober jongstleden was het weer zover: de 13e Big Sit. In Nederland deden 10 locaties mee aan de internationale wedstrijd. Dus een echte uitdaging om dan tenminste te winnen van deze teams. Reeds rond 4 uur deze nacht was Ton Eggenhuizen begonnen aan de dag met de hoop enkele van de overtrekkende veldleeuweriken, waar op ringersnet over gesproken werd, te vangen. Daarvoor dus een aantal extra netten opgesteld op de voet van de dijk . Drie netten in u-vorm, met geluid erbij. Toen ik om half 7 aankwam en we de rest van de netten ook op gingen zetten, voorzien van geluid, had Ton al diverse vogelsoorten kunnen scoren: de veldleeuwerik (ook in het net gevlogen en wachtend op het eerste daglicht om geringd te worden en weer verder te kunnen met z’n soortgenoten), een kerkuil, ransuil en vele andere soorten die bij aankomst van o.a. Greet Boomhouwer direct genoteerd werden. Al snel werd het drukker en drukker op de dijk. Zo rond 1 uur stond er een groep van 20-25 mensen (vogelaars en ondersteunende familie) en leek het drukker aan mensen dan aan overtrekkende vogels. Toch bleven we enthousiast, want een tussenstand van 82 vogelsoorten was een aardig aantal op weg naar hopelijk winst. In de loop van de ochtend werd het geluid bij de netten wat zachter gezet zodat het eenvoudiger was om de overvliegende vogels ook te horen en via geluid te determineren. Rond half 2 sloten we de netten en hielden we het qua vangen voor gezien na iets meer dan 100 vogels die we van ring voorzien hadden of hadden kunnen controleren.

Na de vroege kou getrotseerd te hebben, werd het langzaam wat warmer toen de zon doorbrak. Het was een perfecte dag om buiten te zijn en te genieten van de natuur om ons heen. De vogels vlogen in groepen over ons heen en waar de een naar het noorden keek, hield de ander het westen of het oosten in de gaten. De vogelsoorten en hun aantallen werden steeds ge­noemd en genoteerd. Maar vrees niet, er was genoeg tijd tussendoor om ook te snoepen van al het lekkers dat meegenomen was door eenieder en ook om te genieten van de wijn of een ander drankje (al dan niet alcoholisch). De sfeer was dus goed, maar of dat nou door de wijn, de leuke groep mensen of de nieuwe soorten vogels ging, is maar de vraag. Dat had ik nu kun­nen beschrijven als ik langer op de IJmeerdijk gebleven was, maar na twee erg vroege ochtenden was ik (net als de andere vangers toch echt toe aan wat rust. Dus om half 3 zocht ik de rust van de bank op en bekeek een paar uur de binnenkant van m’n ogen… Op dezelfde tijd als ik vertrok zo’n beetje het grootste deel van de groep en ik weet dat Greet, Henk Koffijberg en André v.d. Berg in ieder geval zijn blijven zitten om te tellen. De bikkels van de groep dus! De groep die geregistreerd stond onder de naam ‘anser anser’ heeft echter helaas niet genoeg soorten voorbij zien komen om te kunnen winnen, ook niet van de Nederlandse teams, want op de Maasvlakte hadden ze meer geluk. Met 93 soorten scoorden we beter dan de afgelopen 2 jaar maar verbeterden we ook niet ons eigen record van 99. Wel nog een aantal nieuwe soorten: duinpieper, geelgors, huis­mus, ijsgors, kleine zilverreiger en zwarte mees. Grote afwezigen of de jammer-dat-we-niet-weer-geluk-heb­ben soorten waren: bergeend, bladkoning, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandloper,frater, gele kwikstaart, goudplevier, grutto, houtsnip, huiszwaluw, kleine rietgans, lepelaar, oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, paapje, paradise why-dah, rietgans, roodkeelpieper, ruigpootbuizerd, scholekster, smelleken, smient, tapuit, Turkse tortel, witgat, witte kwikstaart en zwartkop. Volgend jaar hopelijk meer succes! (Inge Hagens)