Home Bezwaar afschot knobbelzwanen

Bezwaar afschot knobbelzwanen

De Vogelwacht heeft bezwaar gemaakt tegen de door Gedeputeerde Staten van Flevoland in het kader van de Flora- en Faunawet verleende ontheffing op 22 december 2014 aan de Stichting Faunabeheereenheid Flevoland te Bant voor het doden van knobbelzwanen. Hierdoor wordt afschot van knobbelzwanen mogelijk voor een periode van maar liefst 5 jaar in de gehele provincie Flevoland met uitzondering van natuurgebieden.
De knobbelzwanen zouden schade veroorzaken op het land. Gebleken is dat er in de afgelopen 5 jaar nauwelijks sprake is geweest van schade, maar dat er wel zo’n 250 knobbelzwanen afgeschoten zijn.

Inmiddels is bij de Rechtbank in Utrecht ook om een voorlopige voorziening aangevraagd met als doel het schieten van knobbelzwanen onmiddellijk te stoppen. Anders zou gewacht moeten worden tot het bezwaar behandeld is. Dat kan wel 6 weken duren.

140125-bezwaar-ontheffingknobbelzwanen