Home Big Day cursisten

Big Day cursisten

De cursisten Big Day is een ‘wedstrijd’ waarbij teams in 6 uur tijd (van 6 uur ’s morgens tot 12 uur ’s middags) zoveel mogelijk vogelsoorten proberen waar te nemen (horen en/of zien), binnen de grenzen van Flevoland. Elk team bestaat uit een mix van basis- en vervolgcursisten begeleid door een ervaren vogelaar (de teamcaptain).

Regels:
– Het gaat om een meerderheid van het team die de vogel waargenomen moet hebben.
– De route (dus ook begin- en eindpunt) bepaald elke groep zelf (al dan niet op advies van de teamcaptain) en
– hierbij geldt dat de eerste waarneming niet voor 6 uur gebeurd en de laatste niet na 12 uur. (Het gaat hierbij om vertrouwen, want wie hou je voor de gek als je soorten op je lijst zet die je niet gezien of gehoord hebt of als je vroeger begint.)

Het is een supergezellige en leerzame ochtend, en daarmee ook vermoeiend. Voor de cursisten omdat ze veel info krijgen en veel zullen horen en zien aan soorten, voor de teamcaptain omdat ie meer moet uitleggen en proberen om alle cursisten te laten horen of zien wat ie bedoelt…. De cursisten en de teamcaptains die meegedaan hebben tot nu toe, zeggen allemaal dat het te kort is, dat ze hier heel veel geleerd hebben en ook, dat ze volgende keer weer mee willen doen (omdat het zo leuk is).

Jullie ontvangen 2 lijsten die erg handig kunnen zijn, waarbij ik graag van elk team de streeplijst aan het eind wil ontvangen voor de telling van de eindstand. Het is dus zaak die met z’n allen na te lopen, voordat je hem afgeeft (na afloop in de Trekvogel, waar alle teams samenkomen voor koffie/thee en napraten). Mocht je nog een soort zien die niet op de lijst voorkomt, zoals bv nachtzwaluw, dan kun je die gewoon bijschrijven op de eerste pagina. Op de laatste cursusavond van dit seizoen in juni, zal bekend worden gemaakt wie gewonnen heeft en de wisselbeker een jaar lang in bezig heeft…

Indien het regent tijdens de cursisten Big Day, gaat het toch gewoon door, want de omstandigheden zijn voor iedereen gelijk… dan gewoon regenjassen meenemen 😉 Aflasten dan wel verplaatsen is geen doen, sorry. Gewoon duimen dus dat het mooi weer wordt, in ieder geval droog die ochtend!

Oh ja, nog de vraag wat bij gelijke stand… bij gelijke stand, telt het hoogste aantal exoten. As dat nog steeds gelijk is, dan wint het team dat de meeste soorten gezien heeft die andere team(s) niet gezien hebben. Daarna is het gewoon gelijkstand en komen deze teams op de beker.