Home Vogelopvangcentrum Midden-Nederland – Naarden

Vogelopvangcentrum Midden-Nederland – Naarden

De Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland steunt het vogelopvangcentrum Midden-Nederland in hun streven weer voldoende financiële middelen te krijgen van de gemeentes. Gemeentes droegen in 2013 nog slechts voor 9,5% bij aan de kosten van het opvangcentrum. En dan te bedenken dat de kosten door de Vogelopvang al zeer beperkt gehouden worden door de inzet van wel 50 vrijwilligers. Ook krijgt de Vogelopvang steun van bedrijven die het centrum steunen met leveringen in natura zonder dat daarvoor betaald hoeft te worden. Als dit in de kosten en baten opgenomen zou worden blijkt de bijdrage van gemeentes gereduceerd tot enkele procenten en ook hier wil men dan nog in snijden.

Brief aan Raad over Vogelasiel

In een brief van 10 december 2014 aan de gemeenteraad van Almere steunt de Vogelwacht de brandbrief van Vogelopvang Naarden. Door het stopzetten van de subsidie aan de Vogelopvang ontstaat een groot financieel probleem. De opvang van zieke en gewonde vogels uit de Almeerse wateren komt hierdoor in gevaar. De gemeente heeft een wettelijk zorgplicht. Dit lijkt nu alleen aan zoogdieren gegeven te worden, maar niet aan vogels. Dat is in een vogelrijke gemeente als Almere niet te begrijpen. Veel vogels, vooral zwanen en eenden worden het slachtoffer van het gedrag van burgers. Zo moeten veel zwanen afgevoerd worden met vishaken en vistuig in de hals. Dit leidt soms tot afschuwelijke verwondingen. Van het geld dat de gemeente binnenkrijgt via vispassen en visaktes mag toch best een deel naar de vogelopvang.
In de brief verzoekt de Vogelwacht het Vogelopvangcentrum een redelijke financiële vergoeding toe te kennen zodat de Almeerse vogels weer de benodigde hulp geboden kan worden.

Over de nadelige gevolgen van sportvissen op vogels kijk hier