Home Uitkijkhut De Grauwe Gans

Uitkijkhut De Grauwe Gans

Vanaf de Knardijk, tegenover de Buizerdweg, is de oudste uitkijkhut van de Oostvaardersplassen te bereiken. Door het moeras lopen twee paden naar de hut. In de zomer laten blauwborsten, kleine karekieten en andere rietvogels zich hier graag zien en horen. Vanuit de hut heeft men een fraai uitzicht over het natte gedeelte van de Oostvaardersplassen en kunnen de vogels van dichtbij worden bekeken. In het ondiepe water voor de hut komen soms grote groepen kluten voor. Met wat geluk is in de rietkraag een waterral te zien of te horen of zit er een grote zilverreiger zo dichtbij dat je hem bijna aan kunt raken. In de zomer wel muggenolie meenemen. De rustigste tijd is dan de vroege ochtend of de avond (dan wel tegenlicht). Tijdens weekenden in de zomer staat er overdag bij de ingang naar het pad een ijscoman.
De grootste aalscholverkolonie van Nederland bevindt zich links van de hut. In het broedseizoen is het dan ook een drukte van belang met heen en weer vliegende vogels naar de foerageergebieden. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Breedbekstrandloper, Visarend, Flamingo en Reuzenstern. De uitkijkhut ligt in atlasblok 26-14-22.