Home Financiën

Financiën

De Stichting verwerft haar inkomsten door de donaties van donateurs. Daarnaast worden voor speciale projecten subsidies aangevraagd. De stichting heeft geen mensen in dienst en alle bestuursleden en vrijwilligers zijn onbezoldigd.
De Stichting streeft naar een gezonde financiële positie. In de jaarlijkse begroting zoekt de Stichting naar evenwicht tussen uitgaven en inkomsten. Daarnaast houdt de stichting een bescheiden eigen vermogen aan. Dit vermogen bestaat uit reserves voor voorziene uitgaven in de toekomst (bijvoorbeeld vervanging van de laptop) en een buffer voor onvoorziene uitgaven of tegenvallende inkomsten.
Financiële verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening. De link naar de jaarrekening over 2014 vindt u hieronder.

VenWBalans 2014 website