Home Kleine Praambult

Kleine Praambult

Een kilometer verder richting Lelystad bevindt zich de Kleine Praambult. Hier heeft men vanuit de noordoosthoek uitzicht over de Oostvaardersplassen. Het gebied bestaat uit (natte) graslanden, afgewisseld met rietvelden, open water en wat resteert van wat eens solitaire boomgroepen waren. Er zijn veel vogels te zien, met name roofvogels, ganzen, reigerachtigen en steltlopers. Ruigpootbuizerd, bruine en blauwe kiekendieven kunnen zeer regelmatig worden waargenomen. Dit geldt ook voor de lepelaar, de kleine en de grote zilverreiger. Van de laatste soort zijn groepen van soms wel vijftig exemplaren gezien. Tijdens de trek passeren en pleisteren hier soms rode en zwarte wouw, visarend, zwarte ooievaar, kraanvogel en reuzenstern. In de winter zie je ook grote groepen eenden zoals pijlstaarten, bergeenden, wintertalingen, smienten, krak- en kuifeenden.

Langs de bosrand, rechts voor de uitkijkheuvel, kan men de uitkijkhut De Zeearend (bereikbaar vanuit het bezoekerscentrum aan de Knardijk) zien liggen. Een greep uit de bijzondere soorten die vanaf de Kleine Praambult gezien zijn: bastaardarend, roze spreeuw, Ross’ gans, dwerggans, roodpootvalk, zwarte ibis, koereiger, roodkeelpieper en zwarte ooievaar.

Ook hier is het licht in de ochtend het beste. ’s Middags en ’s avonds is er tegenlicht. De Kleine Praambult bevindt zich in atlasblok 26-14-51.