Home Nieuwe natuur in Flevoland

Nieuwe natuur in Flevoland

Contactpersonen: Sonja Hartlief

Intern dossier (alleen voor werkgroepleden)

Januari 2014

Nadat de provincie in 2012 was gestart met een proces om tot een plan te komen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in Flevoland, in plaats van het Oostvaarderswold, zijn in 2013 talrijke ideeën daarvoor ingediend. Wij hebben met Het Flevolandschap en met Staatsbosbeheer gesproken over hun plannen binnen ons werkgebied. Eerder hadden wij al bij de provincie aangegeven dat versnippering voorkomen moet worden en het plan daarom ook ruimte zou moeten bieden om op termijn, bij meer financiële middelen, het (nieuwe) natuurgebied uit te breiden. Een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold blijft nog steeds onze voorkeur hebben, mede gezien de ligging van de compensatiegebieden voor de foeragerende kiekendieven van de OVP. Behoud daarvan is een eis, verplaatsing niet wenselijk en in ieder geval niet naar een plek die verder van het broedgebied af ligt.
Voor meer informatie: www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/nieuwe-natuur/