Home Meldpunt

Meldpunt

Vogels en natuur in gevaar of ernstig verstoord?

Probeer eerst zelf het gevaar af te wenden of een oplossing te vinden met degene die de storing veroorzaakt of in wiens opdracht het werk uitgevoerd wordt dat de verstoring veroorzaakt. Kan dit niet of helpt dit niet of is er niemand die u kunt aanspreken op de verstoring stuur dan een mail naar mailto:meldpunt@vogelwachtflevoland.nl.

Houd bij uw melding rekening met de volgende vragen: wat, waar, wanneer en wie? Waar vindt de verstoring precies plaats of waar precies is sprake van gevaar voor vogels? Wanneer (datum en tijdstip) is de verstoring of het gevaar vastgesteld? Waaruit bestaat de verstoring of het gevaar? Hoe kunnen wij u bereiken als we meer informatie nodig hebben?

Enkele voorbeelden van gevaar of verstoringen:

  • De rietkraag wordt gemaaid midden in het broedseizoen (half maart tot eind juli).
  • Er zwemt een knobbelzwaan rond met een vishaak in de hals.
  • Een wand met oeverzwaluwen dreigt afgegraven te worden.
  • Er worden nesten leeggehaald of er wordt op vogels geschoten.
  • Er wordt een hoge walkant gebouwd waardoor (jonge) watervogels de kant niet op kunnen komen.
  • Kitesurfen op het Markermeer-IJmeer en vooral wanneer dit bij Pampushaven gebeurt.

Zelf misstanden  of overtredingen melden bij de officiële instanties

Sommige misstanden zoals het overtreden van regels kunt u het beste direct melden bij de officiële instanties met opsporingsbevoegdheid en het liefst direct bij het constateren ervan. Deze instanties zijn OFGV (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek) bijvoorbeeld bij kitesurfen of illegaal vissen op het Markermeer-IJmeer of bij milieuovertredingen zoals afvaldumpingen (0320) 265 400. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Ook kunt u overdag Hendrik van Driel bellen 088 633 30 00.
Ook kunt u bellen met de politie via de bekende nummers: 0900 – 8844 of bij spoed 112 (als de daders nog aangehouden kunnen worden).
In sommige gevallen kunt ook met de gemeente bellen bijvoorbeeld in het geval van maaien in de broedtijd: Almere 14036, Lelystad 140320, Dronten 140321, Zeewolde 036 – 522 95 22, Noordoostpolder 0527 – 633 911.
Voor alle bovenstaande gevallen geldt dat wij als Vogel- en Natuurwacht ook graag op de hoogte zijn van uw melding. Meldt het voorval dus ook bij ons op onderstaand formulier.

Bij individuele dieren in nood en bij spoed bel 144.

Speciale aandacht voor de jacht!

Graag vragen wij speciale aandacht voor de jacht. In Flevoland wordt veel op vogels geschoten, omdat zij schade zouden toebrengen aan het gewas. Vooral ganzen zijn het slachtoffer.
Vogels mogen niet bejaagd worden met uitzondering van soorten waarvoor een ontheffing is afgegeven. In de zomer is dat alleen de grauwe gans en in de winter komt daar de kolgans bij.
Jagen is helaas ook tijdens het jachtseizoen toegestaan op 3 soorten die als wild beschouwd worden. Dit zijn wilde eend, fazant en houtduif. Jagen mag niet binnen de bebouwde (en bewoonde) kom. Vermoed u een misstand of denkt u dat jagers zich niet aan de regels houden dan kunt u dat ook hier melden.

Let wel: het meldpunt van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland is een e-mailadres dat niet van minuut tot minuut bekeken wordt. In spoedeisende zaken, zoals bij de zwaan in nood, of in het geval van mishandeling kan daarom beter direct met 144 worden gebeld.
Het meldpunt van de Vogelwacht is vooral bedoeld om misstanden te melden. Met de gegevens kunnen wij instanties, organisaties of bedrijven aanspreken en in overleg proberen om deze misstanden op te heffen en in de toekomst te voorkomen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer

Onderwerp

Datum van constatering verstoring

Lokatie van melding

Beschrijving van de verstoring

Bel 144 bij spoedeisende gevallen