Home Grote Praambult

Grote Praambult

In de bocht van de Praamweg, die loopt van de Ibisweg over de A6 en de Lage Vaart naar de Knardijk, bevindt zich de Grote Praambult. Het uitgestrekte afgegrazen land met hier en daar wat afgestorven bomen en dorre struiken doet veel mensen aan een steppelandschap in Afrika denken.

Het is een plek die een grote aantrekkingskracht heeft op roofvogels, vooral tijdens warm en zonnig weer met stapelwolken. Op 13 september 2002 werden vanaf deze bult maar liefst 14 soorten roofvogels gezien: sperwer*, havik*, buizerd*, torenvalk*, smelleken*, slechtvalk*, boomvalk*, roodpootvalk, wespendief, bruine kiekendief*, blauwe kiekendief*, visarend, zeearend* en bastaardarend. In 2005 heeft hier gedurende enkele maanden een monniksgier vertoefd. De met * aangegeven soorten zijn de vaste gebruikers of bewoners van het gebied.

In de winter zie je vanaf de Grote Praambult enorme groepen brandganzen, grauwe ganzen en in wat mindere mate kolganzen. Ook worden in dit deel van de Oostvaardersplassen vaak raven waargenomen.

Veel mensen stoppen hier om naar de grote groepen heckrunderen, edelherten en konikpaarden te kijken. Vooral in oktober, dé bronstijd voor edelherten, is het prachtig om hier te vertoeven. Wil men het meest optimale licht hebben, dan raden wij aan om hier in de ochtend naar toe te gaan ( ’s middags is er tegenlicht ). De Grote Praambult ligt in atlasblok 26-24-21.