Home Horsterwold

Horsterwold

Het Horsterwold. Foto gemaakt door Peter Scholten, 20 oktober 2002.

Het Horsterwold. Foto gemaakt door Peter Scholten, 20 oktober 2002.

Het Horsterwold is het grootste aaneengesloten loofbos van Nederland en is gelegen in het zuidoosten van Zuidelijk Flevoland. De gebied bevindt zich tussen de Gooiseweg, Horsterweg, Nuldernauw en Nijkerkerweg. Het Horsterwold is tussen 1973 en 1985 aangelegd en wordt bestaat voornamelijk uit Populier. Ook soorten als Eik, Beuk, Esdoorn groeien hier. Hier en daar is een naaldhoutvak te vinden en zijn er verschillende vennen en poelen aanwezig.

Een erg vogelrijk gebied in het Horsterwold is de zogenaamde “Stille kern”. Dit is een natuurlijk bos dat 911 ha. groot is met een slenk waarin twee plassen met elkaar in verbinding staan. Het wordt begrensd door de Spiekweg, Flediteweg, Groenewoudsetocht en Nijkerkertocht. De beheersmaatregelen in dit deelgebied worden tot een minimum beperkt. Door het gebied zijn verschillende wandelroutes, ruiterpaden en fietspaden aangelegd. De grootste concentratie wandelroutes en ruiterpaden is te vinden aan de zijde tussen de Spiekweg en de randmeren Wolderwijd en Nuldernauw. De naam Horsterwold is ontleend aan het plaatsje Horst wat aan de overzijde van het gebied ligt in de provincie Gelderland. Wold is ontleend van de plaats Zee (wolde). Dit is weer afgeleid van het vroegere plaatsje wat hier ooit gelegen heeft genaamd Schee(wald). Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Noordse nachtegaal, Bergfluiter, Grauwe klauwier, Raaf, Boomklever, Scharrelaar, Kwartelkoning en Geoorde fuut. Het Horsterwold ligt in de atlasblokken 26-54, 26-55, 26-44, 26-45, 26-46 en 26-56.

Grauwe klauwier Lanius collurio (juv man). Regelmatige broedvogel in dit gebied. Foto gemaakt door Karel Mauer.

Grauwe klauwier Lanius collurio (juv man). Regelmatige broedvogel in dit gebied. Foto gemaakt door Karel Mauer.