Home Harderbroek

Harderbroek

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Het Harderbroek is een moerasgebied gelegen aan de oostkant van de Flevopolder grenzend aan het Wolderwijd. Aan de overkant ligt Harderwijk. Het oorspronkelijke deel van het Harderbroek is niet vrij toegankelijk maar is vanaf de dijken goed te overzien. Een nieuw gedeelte van het Harderbroek is Plan Roerdomp, dat via het Ganzenpad, een verharde weg parallel aan de Ganzenweg, wel toegankelijk is. Via een laarzenpad kom je bij de opnieuw gebouwde kijkhut van de kunstenaar Krijn Giezen. Let op de buidelmees, baardmannetjes, rietgorzen, rietzangers en snorren. Een hartverscheurend gekrijs verraadt de waterral en, hoe kan het ook anders in dit plan, de doffe roep van de roerdomp is regelmatig te horen. Alleen de hut is al een bezichtiging waard. Van hieruit heb je een prachtig uitzicht over het gebied.

Een grote variëteit aan watervogels en steltlopers valt in het Harderbroek te bewonderen. Bijzondere soorten zijn het kleinst waterhoen, klein waterhoen, steltkluut, porseleinhoen, poelruiter, bosruiter en in de winter soms grote groepen wilde en kleine zwanen en enorme groepen eenden.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Op het Wolderwijd zijn in het najaar en vooral in oktober en november, grote groepen eenden en zwanen te zien. Vaak bevinden zich hier ook groepen krooneenden. Zij verblijven ’s winters in soms zeer grote aantallen (in sommige jaren wel tot 300 ex.) bij de Kapteinshut in het Broekbos. Dit bos is toegankelijk via de Strandgaperweg, een zijweg van de Karekietweg. 500 meter verder is langs de Strandgaperweg een nieuw natuurgebied aangelegd op de plaats waar de in 2008 aangelegde Strandgaperbeek loopt.  Hier worden kluten, visdieven, oeverlopers, tureluurs en groenpootruiters waargenomen en soms zelfs de kanoetstrandloper. Vlakbij heb je ’s zomers in of op de struiken kans op de grauwe klauwier en de spotvogel.  Roodborsttapuit,  graspieper en gele kwikstaart zie je in het weidegebied.

Het Harderbos is van origine een productiebos. Hier is ooit geëxperimenteerd met de aanplant van populieren en andere boomsoorten. Tegenwoordig wordt er naar gestreefd het bos een gevarieerd karakter te geven. Daarom wordt er gekapt. Maar ook de natuur helpt een handje. Zo zijn veel bomen het slachtoffer geworden van stormen. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe planten, struiken en bomen. In het Harderbos zijn soorten als wielewaal en appelvink waar te nemen. Door het ouder worden van het bos hebben ook de boomklever en de kleine bonte specht definitief hun intrede gedaan.

Harderbroek en Harderbos zijn met het Broekbos en de Kievitslanden onderdeel van de beheereenheid Harderhoek van Natuurmonumenten.