Home Vernatting Lepelaarplassen

Vernatting Lepelaarplassen

Contactpersoon: Wim Kleefstra

Augustus 2014

http://www.almeredezeweek.nl/lepelaarplassen-krijgt-kade-om-verdroging-te-voorkomen/

Januari 2014

Het beheerplan voor de Lepelaarplassen is in 2013 definitief vastgesteld zonder verdere wijzigingen. In aansluiting daarop zijn de voorbereidingen begonnen voor een vernatting van het zuidwestelijk deel van het gebied.