Home Interne organisatie

Interne organisatie

Reglement (28-01-2015)

Werkwijze (12-12-2014)

Dossieroverzicht (29-12-2014)

Uitgangspunten voor de inhoud van zienswijzen e.d. (11-12-2014):

a. we noemen de juiste feiten
b. we gebruiken zakelijke taal
c. we concentreren ons op zaken die voorliggen en waar de geadresseerde over gaat of invloed op heeft
d. we maken duidelijk wat we willen (geen mening zonder verzoek)
e. we onderbouwen onze mening, ons standpunt of stellingname zo goed mogelijk met argumenten
f. we verwijzen naar de voorliggende documenten (Wat missen we? Wat is niet juist? Waar zijn we het precies niet mee eens?), zodat onze zienswijze niet afgedaan kan worden met een antwoord dat al in het voorliggende document stond.