Home Herinrichting Oostvaardersveld

Herinrichting Oostvaardersveld

Contactpersoon: Michiel van der Post

Januari 2014

In 2013 zijn we door Staatsbosbeheer gevraagd mee te denken over de herinrichting van het Oostvaardersveld. De bedoeling is dat dit een etalage wordt voor de Oostvaardersplassen zelf met meer mogelijkheden voor intensievere recreatie; hoe het gebied na de inrichting beheerd gaat worden is één van de vragen die we bij dit project hebben.

Juli 2006

Zie papieren archief voor NB-wet vergunning herinrichting Oostvaardersveld.