Home IJmeerdijk

IJmeerdijk

Sinds 2001 worden op deze plek trekvogels geteld. De eerste jaren werd alleen in het najaar geteld, maar sinds 2005 wordt hier vrijwel het hele jaar rond geteld. Op deze plek is de stuwing van trekvogels die het water over willen steken het grootst. Bovendien is de telpost gemakkelijk bereikbaar en biedt het ruim zicht over de omgeving.

IJmeerdijk_telpost

De laatste jaren is steeds intensiever geteld. De teller staat nu ruim boven de 6000 uren. Per jaar worden ruim 180 soorten langstrekkend waargenomen, en de aantallen liggen vrijwel elk jaar tussen de 800 000 en 1 000 000 vogels.

Het najaar is verreweg de drukste periode. Met name in oktober en november kan de trek massaal zijn. Het zijn dan vooral lijsterachtigen en spreeuwen die met 10 000den tegelijk de telpost passeren.

TrektellingIJmeerdijk

Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Vorkstaartmeeuw, Bladkoning, Dwerggans, Rood-keelpieper, Rosse Franjepoot, Parelduiker, Grote Jager, Noordse Pijlstormvogel, Vaal Stormvogeltje, Europese kanarie, Grauwe Gors, Duinpieper, Zwarte Ooievaar, Grote Pieper, Slangenarend en Steenarend. De trektelpost ligt in atlasblok 25-48-13.