Home Bestemmingsplan Noorderplassen

Bestemmingsplan Noorderplassen

Januari 2014

In reactie op onze zienswijze op het voorontwerp bestemmingsplan voor de Noorderplassen is de afstand van een eventuele horecagelegenheid tot de kwelzone vergroot en is de mogelijkheid van nieuwe aanlandingsplaatsen langs het Lepelaarplassengebied gebonden aan instemming van Het Flevolandschap.
Of de mogelijkheden voor een toename van de waterrecreatie zullen leiden tot daadwerkelijke verstoring van de vogels moet worden afgewacht.