Home Wildroosters in Praamweg

Wildroosters in Praamweg

De Praamweg is de weg die langs de Kleine en Grote praambult loopt. Een paar honderd meter ten zuiden van de Knardijk bevinden zich twee wildroosters in deze weg. Bij de wildroosters heeft men rondom een mooi uitzicht over de plasdrasgebieden. In dit gebied overwinteren sinds jaren één of meerdere ruigpootbuizerds.

Rondom dit gebied loopt een wandelroute, de Krakeendroute, met een lengte van vijf kilometer. Deze kan men vanaf de Knardijk of de Kleine Praambult starten. Op de route staan 2 uitkijkhutten, ‘De Poelruiter’ en ‘De Krakeend’. De laatste is vanaf de wildroosters te zien. Vanuit deze hut zijn vermoedelijk de meeste foto’s gemaakt van één en dezelfde ijsvogel. Jaren achtereen kwam hij telkens op een takje naast de hut aan het water zitten. Bijzondere soorten die hier gezien zijn: flamingo, kwartelkoning, roodpootvalk, klapekster en steltkluut. Vanuit de hut, maar ook vanaf de roosters zijn er vaak steltlopers van dichtbij te bewonderen. Meestal niet in groten getale, maar witgatje, tureluur, oeverloper, bos- en groenpootruiter behoren tot de kanshebbers gezien te worden. De wildroosters liggen in atlasblok 26-14-51.