Home Natuurbeheerplan

Natuurbeheerplan

Mei 2015

De antwoordnota natuurbeheerplan 2016 geeft geen aanleiding omin beroep te gaan:
– Punt 1 is overgenomen.
– De zorg van punt 2 (een verplichting tot verdere openstelling van de Lepelaarplassen ?) is weggenomen met de de toelichting in de nota van antwoord; ook eerder al is dit door zowel Flevolandschap als de provincie mondeling toegezegd.
– Punt 3: dit is min of meer aangehouden; we zullen moeten zien wat in het beheerplan OVP komt te staan en dan zo nodig weer een zienswijze indienen op het Natuurbeheerplan 2017.

Februari 2015

Zienswijze ontwerp natuurbeheerplan 2016