Home 2011: resultaten

2011: resultaten

Resultaat cursisten-Big Day 2011

Team Inge Team Hans Team Inge Team Hans totaal
aalscholver aalscholver 1 1 1
bergeend bergeend 1 1 1
blauwborst blauwborst 1 1 1
blauwe reiger blauwe reiger 1 1 1
boerenzwaluw boerenzwaluw 1 1 1
bontbekplevier bontbekplevier 1 1 1
bonte vliegenvanger 1 1
boomklever 1 1
boompieper boompieper 1 1 1
boomvalk 1 1
bosruiter bosruiter 1 1 1
braamsluiper 1 1
brandgans brandgans 1 1 1
bruine kiekendief bruine kiekendief 1 1 1
buizerd buizerd 1 1 1
dwergmeeuw 1 1
caraibische flamingo 1
chileense flamingo 1
dodaars 1 1
ekster ekster 1 1 1
europese flamingo 1 1
fitis fitis 1 1 1
fuut fuut 1 1 1
gaai gaai 1 1 1
gele kwikstaart gele kwikstaart 1 1 1
gierzwaluw gierzwaluw 1 1 1
grasmus grasmus 1 1 1
graspieper 1 1
grauwe gans grauwe gans 1 1 1
grauwe vliegenvanger 1 1
groenling groenling 1 1 1
groenpootruiter groenpootruiter 1 1 1
grote bonte specht grote bonte specht 1 1 1
grote canadese gans grote canadese gans 1 1 1
grote karekiet 1 1
grote mantelmeeuw grote mantelmeeuw 1 1 1
grote zilverreiger grote zilverreiger 1 1 1
grutto grutto 1 1 1
havik 1 1
heggenmus heggenmus 1 1 1
holenduif holenduif 1 1 1
houtduif houtduif 1 1 1
huismus huismus 1 1 1
huiszwaluw huiszwaluw 1 1 1
kauw kauw 1 1 1
kemphaan kemphaan 1 1 1
kievit kievit 1 1 1
kleine karekiet kleine karekiet 1 1 1
kleine mantelmeeuw kleine mantelmeeuw 1 1 1
kleine plevier kleine plevier 1 1 1
kluut kluut 1 1 1
kneu kneu 1 1 1
knobbelzwaan knobbelzwaan 1 1 1
koekoek koekoek 1 1 1
kokmeeuw kokmeeuw 1 1 1
koolmees koolmees 1 1 1
krakeend krakeend 1 1 1
krooneend 1 1
kuifeend kuifeend 1 1 1
kuifmees 1 1
lepelaar lepelaar 1 1 1
matkop 1 1
meerkoet meerkoet 1 1 1
merel merel 1 1 1
nachtegaal nachtegaal 1 1 1
nijlgans nijlgans 1 1
oeverloper oeverloper 1 1 1
oeverzwaluw oeverzwaluw 1 1 1
ooievaar ooievaar 1 1 1
paapje 1 1
pijlstaart 1 1
pimpelmees 1 1
poelruiter 1 1
purperreiger 1 1
putter 1 1
raaf 1 1
reuzenstern 1 1
rietgors rietgors 1 1 1
rietzanger rietzanger 1 1 1
ringmus 1 1
roek 1 1
roodborst roodborst 1 1 1
roodborsttapuit roodborsttapuit 1 1 1
rosse grutto 1 1
rosse stekelstaart 1
scholekster scholekster 1 1 1
slobeend slobeend 1 1 1
smient 1 1
snor snor 1 1 1
soepeend 1
spreeuw spreeuw 1 1 1
sprinkhaanzanger sprinkhaanzanger 1 1 1
staartmees staartmees 1 1 1
steltkluut steltkluut 1 1 1
stormmeeuw 1 1
tafeleend tafeleend 1 1 1
tapuit tapuit 1 1 1
tjiftjaf tjiftjaf 1 1 1
tuinfluiter tuinfluiter 1 1 1
tureluur 1 1
turkse tortel turkse tortel 1 1 1
vink vink 1 1 1
visdief visdief 1 1 1
waterhoen 1 1
waterral 1 1
wilde eend wilde eend 1 1 1
winterkoning winterkoning 1 1 1
wintertaling 1 1
witte kwikstaart witte kwikstaart 1 1 1
wulp 1 1
zanglijster zanglijster 1 1 1
zeearend zeearend 1 1 1
zilvermeeuw zilvermeeuw 1 1 1
zomertaling 1 1
zomertortel 1 1
zwarte kraai zwarte kraai 1 1 1
zwarte mees 1 1
zwarte ruiter zwarte ruiter 1 1 1
zwarte specht 1 1
zwarte wouw 1 1
zwartkop zwartkop 1 1 1
zwartkopmeeuw 1 1
101 101 117
98 98