Home Gedragscode

Gedragscode

Van alle door de Stichting Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland aangewezen personen die namens de stichting een functie hebben in het omgaan met jongeren is een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) of een afschrift daarvan bij het secretariaat aanwezig. Daarnaast handelt de stichting op basis van de onderstaande intentieverklaring.

2014-intentieverklaringOG