Home Houtribsluizen

Houtribsluizen

Vanaf de sluizen heeft men een weids uitzicht over het Marker- en IJsselmeer. Bij de sluizen zitten altijd diverse eendensoorten, meeuwen en sterns. Soms zie je hier krooneenden of een rosse stekelstaart. In de winter is het ook een goede plek om toppereenden te zien.

In de zomer broeden er in de kokmeeuwkolonie aan de Markermeerkant diverse paartjes zwartkopmeeuwen. In de bossages aan de zuidoostkant van de sluizen zijn veel zangvogels te vinden, vooral tijdens de trektijd. Bijzondere soorten die hier ooit gezien zijn: stellers eider, sperwergrasmus, kleine topper, witwangstern, bladkoning, grote burgemeester, witvleugelstern, struikrietzanger, grote jager en orpheusspotvogel. Het sluizencomplex bevindt zich in atlasblok 20-54-13/14.