Home Nieuwe recreatievormen in de Oostvaardersplassen

Nieuwe recreatievormen in de Oostvaardersplassen

Juni 2014

In 2014 is niet opnieuw een vergunning aangevraagd.

Januari 2014

Voor nieuwe recreatievormen zoals overnachtingen en diners in de Oostvaardersplassen is in 2013 een vergunning afgegeven maar daar is in dat jaar geen gebruik van gemaakt. En al zijn de plannen aan extra voorwaarden gebonden, wij blijven tegen recreatie in het niet voor het publiek vrij toegankelijk gebied als die niet vooral op natuurbeleving is gericht.

2013 en eerder

Zie papieren archief ARK