Home Pampushaven

Pampushaven

In deze werkhaven langs de Oostvaardersdijk bevinden zich altijd veel watervogels, met name in het winterseizoen vanwege de luwe ligging. Kuif- en Tafeleenden, Brilduikers, Grote zaagbekken, Nonnetjes en Geoorde futen zijn hier regelmatig te zien. In de nazomer zijn hier veelal meeuwen en sterns te zien. Op de grasvelden en steenhopen laten zich soms leuke trekvogels zien zoals Waterpieper, Ruigpootbuizerd, Strandleeuwerik, Sneeuwgors, IJsgors en Tapuiten.

Bijzondere soorten die hier gezien zijn: Kleine alk, Witoogeend, Dwerggors, IJseend, Reuzenstern, Lachstern, Geelpootmeeuw en Pontische meeuw. De haven bevindt zich in atlasblok 25-38-14/15.