Home Intern dossier: Overslag Pampushaven

Intern dossier: Overslag Pampushaven

December 2015

Het plan voor één doorlopende vergunning is niet doorgegaan wegens gebrek aan medewerking van het waterschap. Voor elk toekomstig zandoverslagproject zal daarom in principe een vergunning moeten worden aangevraagd.

Oktober 2014

Op de vergunning van oktober 2014 hebben we niet formeel gereageerd, mede omdat de werkzaamheden volgens planning op korte termijn zouden worden beëindigd en de provincie van plan was om het waterschap te bewegen eigenaar te worden van een doorlopende vergunning voor zandoverslag in de Pampushaven vanaf 2015, waarbij het waterschap ervoor verantwoordelijk zou zijn dat de verschillende overslagbedrijven binnen de kaders van de vergunning opereerden.

Zie ook Overwegingen bij vergunning zandoverslag Pampushaven

Beoordeling vergunningplicht zandoverslag Pampushaven

Aanvraag en voortoets Nbw vergunning zandoverslag Pampushaven