Home Watervogeltelling

Watervogeltelling

Gelijktijdig met de integrale tellingen van watervogels (Midwintertelling van Sovon) worden ook de vogels in grachten en weteringen van Almere geteld. Op deze manier worden alle aantallen wilde eenden, meerkoeten, waterhoentjes en meeuwen nauwkeurig genoteerd. Daarbij worden uiteraard ook bijzondere soorten als ijsvogel en krooneend meegenomen.

Alle grachten en weteringen worden opgedeeld in bepaalde lengtes (telvakken), die dan door diverse personen gedurende 1 à 2 uur in de ochtend worden bezocht. Deze telling vindt plaats in het weekeinde medio januari. Voor de minder ervaren vogelkijkers en ook voor kinderen is deze telling zeer geschikt om aan deel te nemen.

Als u hiervoor interesse heeft, kunt u zich aanmelden bij André van den Berg via  secretariaat@vogelwachtflevoland.nl.