Home BMP-tellingen

BMP-tellingen

Diverse donateurs van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland voeren in hun vrije tijd tellingen uit voor Sovon (Stichting Vogelonderzoek Nederland). Wanneer deze tellingen gehouden worden volgens een vaste methode en in het kader van het Broedvogel Monitoring Project is er sprake van een BMP-telling. Van het vroege voorjaar (maart) tot vroeg in de zomer (begin juli) worden in ongeveer 10 telrondes alle broedvogels in een bepaald gebied letterlijk in kaart gebracht. De tellingen beginnen over het algemeen een half uur voor zonsopgang en duren afhankelijk van de grootte, de toegankelijkheid en de vogelintensiteit van het gebied zo’n 1,5  – 4 uur. Doordat iedereen dezelfde methode gebruikt en de meeste tellers hun ‘plot’ gedurende een lange reeks van jaren doen, ontstaan goede inzichten in de vogelstand en de ontwikkelingen daarin. Conclusies dat bepaalde vogels het goed of minder goed doen zijn o.a. gebaseerd op de resultaten van dit soort tellingen. Soms halen deze conclusies de media. De tellingen worden overigens niet in werkgroepverband, maar op eigen gelegenheid door donateurs gedaan.

Een van de mensen die ieder jaar zijn plot doet is Ed ter Laak. Zijn gebied is het Meridiaanpark in Almere. Voorheen publiceerde Ed de resultaten van zijn telling in de Grauwe Gans. Op de site hebben we echter meer ruimte. Vandaar dat u zijn artikel nu hier aantreft. Door op een van de onderstaande links te klikken kunt u zijn artikel over de jaren 2013, 2014 of 2015 zien.

Ook andere tellers worden uitgenodigd de resultaten van hun tellingen te delen met anderen door ze hier op de site te zetten.

Artikel: 11jaar monitoren in meridiaanpark

Verslag Meridiaanpark 2015

Verslag Meridiaanpark 2014

Artikel Meridiaanpark 2013