Home Oostvaardersveld

Oostvaardersveld

Het Oostvaardersveld is bij veel mensen wellicht beter bekend als de locatie waar in 2000 de arendbuizerd verbleef. Dit betrof de tweede waarneming ooit in Nederland. In het winterseizoen foerageren hier vaak ruigpootbuizerds en blauwe kiekendieven. De laatste jaren wordt in het najaar ook de visarend als vaste gast genoteerd.

Enkele jaren geleden is hier een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd waardoor het veld onderdeel is gaan uitmaken van het Oostvaardersplassengebied. Er loopt een fietspad tussen de Lage Vaart en het Oostvaardersveld. Hier is ook een uitkijkpunt met bankjes. In de zomer zijn roodborsttapuit, kleine karekiet, blauwborst en rietzanger de vaste bewoners. Ook zijn er altijd wel wat blauwe reigers en grote zilverreigers te zien. In de winter zijn er naast knobbelzwanen ook regelmatig wilde en kleine zwanen te vinden alsmede ganzen en diverse soorten eenden. Het Oostvaardersveld ligt in atlasblok 26-24-12.