Home Knardijk

Knardijk

De Knardijk is de scheiding tussen Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland en is een bekend vogelgebied in Flevoland. Vanaf de Oostvaardersdijk tot de Praamweg loopt een klinkerweg over de dijk. Het gerucht gaat dat deze weg jarenlang de langste klinkerweg van Nederland is geweest. De aangrenzende polderbossen van het Hollandse Hout vormen het biotoop voor veel soorten waaronder ook nachtegaal, wielewaal, grote bonte specht en gekraagde roodstaart. Vanaf de dijk is op diverse plaatsen een fraai uitzicht over het Oostvaardersplassengebied.

Bijzondere soorten die vanaf deze dijk gezien zijn: grijze wouw, Balearische roodkopklauwier, grote franjepoot, steppekiekendief, terekruiter, roze pelikaan, baardgrasmus, breedbekstrandloper, reuzenstern en dwergarend.

Toekomstplannen
Op de hoek van de Praamweg en de Knardijk worden plannen gemaakt voor de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum of beter gezegd een natuuractiviteitencentrum. Bedoeling is dat dit centrum het oude gebouw bij de beheersschuren van Staatsbosbeheer aan de Knardijk vervangt. Het nieuwe centrum moet gaan functioneren als poort tot de natuur en startpunt worden van tal van activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie. Daarnaast krijgen wetenschappers er ruimte voor het uitvoeren van onderzoek.