Home Natuurfotografie

Natuurfotografie


Een gewild programmapunt op contactavonden is in 2009 door een officiële werkgroep opgepakt. De groep komt maandelijks bijeen. Zoals men kan zien in de agenda komen alle aspecten van natuurfotografie aan de orde. Een terugkerend agendapunt is het aanwijzen van de foto van de maand. De gelukkige winnaar ziet zijn plaat op de homepage van deze site terug. Eerdere foto’s zijn via het archief te raadplegen. Deelname staat voor iedere donateur open. Inge Hagens (te bereiken via secretariaat@vogelwachtflevoland.nl) leidt de werkgroep.