Home Dossiers

Dossiers

De Werkgroep Bescherming is actief of actief geweest op de volgende onderwerpen:

Oostvaardersplassen (intern dossier: alleen voor werkgroepleden)

Lepelaarplassen

Luchthaven Lelystad

Flora- en Faunawet

  • Ontheffing afschieten knobbelzwanen (Marius Bouscholte)
  • Ontheffing afschieten ganzen (Marius Bouscholte)

Vogelopvang Midden-Nederland – Naarden

  • Brief gemeente (Marijke Beumer)
  • Contact Vogelopvang (Marius Bouscholte)

Markermeer/IJmeer

  • Kitesurfing (Inge Hagens, René Alma)
  • Visserij met staand want (Marius Bouscholte)
  • Overslag Pampushaven (Wim Kleefstra) (intern dossier: alleen voor werkgroepleden)
  • Marker Wadden (Inge Hagens)
  • Watervliegtuigen (afgesloten)

Natura2000 algemeen

Natuur in de Stad (René Alma)

  • Floriade

Windenergie (Marius Bouscholte, Greetje Houwen)