Home Aanwijzing Oostvaardersplassen als Natura2000-gebied

Aanwijzing Oostvaardersplassen als Natura2000-gebied

2007-2010: zie papieren archief.

Februari 2007

Zienswijze ontwerp-aanwijzing OVP

 

Zie papieren archief voor o.a.:

Besluit 2 mei 1989 aanwijzing als SBZ

Toelichting bij aanmelding als Wetland