Home Roggebotzand

Roggebotzand

Dit bosgebied is vanwege de zandige bodem en relatief hoge ligging niet te vergelijken met de andere bosgebieden in Flevoland. Dit maakt dat in dit bosgebied soorten voorkomen die men elders in Flevoland niet of nauwelijks aantreft. Het is een afwisselend bosgebied met open vlakten, loof- en naaldbos, vaarten en andere waterpartijen.

Het gebied is ook erg in trek bij groepen joggers en mensen die hun hond uitlaten. Het is daarom aan te bevelen dit gebied zo vroeg mogelijk op de dag te bezoeken om later bijvoorbeeld naar de elders beschreven Vossemeer- en Drontermeerdijk te gaan.

Bijzondere of leuke soorten die hier broeden zijn: goudvink, appelvink, zwarte specht, boomklever, kuifmees, boompieper, bonte vliegenvanger en de laatste paar jaar ook de zeearend. Daarnaast zijn hop, klapekster, nachtzwaluw, roodpootvalk en velduil in dit gebied waargenomen. Het bosgebied ligt onder andere in atlasblok 21-41-14/15/24/25.